Skip to content

De Stichting Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar
Het museum wordt beheerd door de Stichting Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar. De verzameling is eigendom van de gemeente Wassenaar, die het beheer heeft toevertrouwd aan de Stichting. Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar bestaat uit: Rob Gussekloo, voorzitter, Camille Michel (commandant brandweer Wassenaar en Leidschendam – Voorburg), secretaris en Kees van der Kroft, penningmeester. Het werk in het museum gebeurt door een groep enthousiaste vrijwilligers.

De Vrienden
Apart van de Stichting die het museum beheert is er een Stichting Vrienden van het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar. Die stichting werft fondsen voor bijzondere projecten

Het bestuur bestaat uit: de Burgemeester van Wassenaar, voorzitter; Rob Gussekloo, secretaris en Herman de Bruijn, penningmeester.

Back To Top
Zoeken