Skip to content

Op 1 oktober 1923 werd door Van der Mark een klein brandweermuseum ingericht in het politiebureau aan de van Zuylen van Nijeveltstraat, dat toen tevens dienst deed als brandweerkazerne. Voor onderhoud en aankoop van oude brandweermaterialen kreeg de heer van der Mark een jaarlijkse subsidie uit de gemeentekas. In 1936 besloot de gemeenteraad de subsidie stop te zetten. Dit was voor van der Mark aanleiding te besluiten om de collectie in bruikleen te geven aan het Brandweermuseum te Utrecht. Tijdens dit proces ontstond de discussie of de collectie particulier was of eigendom van de gemeente Wassenaar. Na veel heen en weer gepraat bleef toch van der Mark de eigenaar van de collectie en werd door hem via een testament vastgelegd dat na zijn overlijden de collectie over zou gaan naar zijn zoon. De oorlogsdreigingen eind jaren dertig maakte een einde aan alle discussie. De heer van der Mark eist schriftelijk namens het gemeentebestuur alle brandspuiten terug om bedrijfsklaar gemaakt te worden ten bate van de luchtbeschermingsdienst.

In de oorlogsjaren is de collectie op vele plaatsen in Wassenaar opgeslagen om deze uit handen van de Duitse bezetter te houden. Na een aantal jaren bleek het niet mogelijk de verzameling in stand te houden. De collectie werd opgeslagen in de kelders van het Raadhuis De Paauw en bleef daar velen jaren liggen, helaas hadden vocht en schimmel hun vernietigende werk gedaan.Pas rond oktober 1983 werd er door de toenmalige gemeenteraad besloten de collectie zoveel als mogelijk te herstellen om deze weer toonbaar te maken voor bezichtiging.Onder leiding van de ondercommandant J.A. Janssen ontfermde diverse brandweerlieden zich over de collectie. In de jaren daarna hebben de heren A.J.T.H van Steen en T. Wijfjes de collectie iedere keer weer onderhouden en onder de aandacht gebracht.

Toen de kazerne aan de Pieter Twentlaan verlaten werd stelde de gemeente Wassenaar een deel van het soutterain beschikbaar. Op 21 februari 1991 opende Minister Ien Dales de nieuwe brandweer kazerne aan de Johan de Wittstraat 39.

Brandweerman Kees van Leeuwen heeft van 1995 tot in 2010 het museum beheerd. Begin 2001 zijn de ruimtes in het soutterain De Paauw opgeknapt. In april 2002 is het museum feestelijk heropend door de heer Dijkstal.

Tot 2010 was het beheer van de verzameling in handen van de brandweer, die toen onderdeel van de gemeente Wassenaar was. Met de regionalisering van de brandweer moest dat veranderen. De Stichting Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar beheert nu de verzameling, die eigendom is van de gemeente. Een flinke groep vrijwilligers zorgt voor de verzameling en voor de publieksactiviteiten.

Back To Top
Zoeken