Skip to content

In Wassenaar, de groene oase van de randstad, gelegen tussen Leiden en Den Haag, vindt u in het souterrain van raadhuis De Paauw het Wassenaarse brandweermuseum. Het museum herbergt een unieke, complete verzameling historisch materiaal op het gebied van 300 jaar brandbestrijding in Wassenaar. Deze unieke verzameling was eerst gevestigd in de kazerne aan de Pieter Twentlaan, het voormalig koetshuis (behorende) bij het landgoed De Paauw. De museumverzameling kreeg een definitief onderkomen in het souterrain van het raadhuis in 1991. Een uniek stukje Wassenaarse geschiedenis, gesticht en geëxploiteerd door de brandweer Wassenaar. De verzameling geeft een zeer goed beeld van de brandbestrijding vanaf het eerste begin tot eind jaren tachtig in Wassenaar en is een bezoek meer dan waard.

Unieke verzameling
In oktober 1923 werd door de toenmalige brandweercommandant G.J. van der Mark het brand­weermuseum gesticht. Het was in deze periode dat in heel Nederland massaal werd overgeschakeld op gemotoriseerd brandweermaterieel. In die tijd werd “overbodig” materiaal gewoon weggegooid. Commandant van der Mark zag de historische waarde van dit materiaal en heeft veel materiaal weten te redden. Veel van de handbrandspuiten en andere materialen die door de eeuwen heen in Wassenaar gebruikt werden zijn zo bewaard gebleven. Met recht een unieke collectie.

Wat biedt de collectie zoal?
We zien onder andere leren emmers die in de 18e eeuw gebruikt werden om kleine maar ook grote branden mee te blussen, later opgevolgd door emmerspuiten. Maar ook adembeschermingsmaskers en een pomp gebouwd op een kruiwagen. Opvallend zijn de verschillende handbediende pompen (door manschappen of door paarden getrokken) en de talloze attributen, voor de adembescherming, de kleding van toen en niet in het minst het trotse brandweervaandel uit 1923. Zo treffen we voorts mate­riaal aan dat herinnert aan branden elders. Daarnaast zijn er handbrandspuiten van verschillende makelij, aangedreven door handkracht. Kortom klein en groot materieel dat nodig was om een brand te kunnen bestrijden. Door de beperkte ruimte die het museum heeft omvat de collectie helaas geen gemotoriseerde brandweerauto’s.

Schenkingen
Het museum krijgt op gezette tijden schenkingen aangeboden. Als medewerkers zijn wij hier altijd bijzonder blij mee. Toch zijn wij altijd nog nieuwsgierig of vooral de oudere inwoners van Wassenaar nog zaken op zolder hebben liggen in de vorm van oude documenten of voorwerpen met een link naar de Wassenaarse brandweer bijvoorbeeld (luchtbeschermingsdienst, Bescherming Bevolking of oude foto’s) Mocht u nog dergelijke zaken tegenkomen denkt u dan aan het Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar. Zeer zeker een bezoek waard.

Back To Top
Zoeken