Skip to content

Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar zoekt vrijwilligers

Gemeentelijk Brandweermuseum Wassenaar is een klein actief vrijwilligersmuseum. De collectie omvat handspuiten, uniformen, kleine blusmiddelen, ademluchtapparaten, straalpijpen verlichting, brandmeesterstokken, historische prenten, foto’s, modellen, boeken, documenten en twee historische brandweervoertuigen.

Vanwege het vertrek van de coördinator zoeken we vrijwilligers die een deel van het werk willen coördineren en er samen met andere vrijwilligers aan willen werken.

 • coördinator/verantwoordelijke voor collectiezaken
  De zorg voor de collectie, het collectiebeheer omvat klimaatbeheer, opslag (zowel digitaal als fysiek), onderhoud, reparatie en restauratie, regelen van aanwinsten en afstoten, behandelen van schenkingen en bruiklenen.
  Registratie en documentatie is bedoeld om de collectie toegankelijk te maken, zodat we altijd weten wat er is, waar het is, in welke toestand het verkeert, welke documentatie en foto’s bij de voorwerpen horen. Het omvat het vastleggen van gegevens over de collectie, nummeren, toewijzen van locaties. Dit betreft zowel fysieke als digitale collecties. Scannen van foto’s, digitaliseren van boeken en tijdschriften.
 • coördinator/verantwoordelijke voor publiekszaken
  Dit deel omvat alles wat met het publiek te maken heeft, zoals tentoonstellen, evenementen, p.r. en publiciteit, sociale media, contacten met relevante stakeholders, educatieve taken, toegankelijkheid voor slechtzienden en voor lichamelijk gehandicapten.
 • coördinator/verantwoordelijke voor bedrijfszaken
  Bij bedrijfszaken gaat het om het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde personeelbeleid, financieel beleid, om beveiligingszaken, huisvesting, calamiteiten, adressenbestanden en overige kantoorzaken, zoals ict, administratie, archivering van lopende zaken. Ook het maken van het jaarverslag hoort hierbij.

Wilt u meer weten? Wilt u zich aanmelden? info@brandweermuseumwassenaar.nl
Kom ’s maandags tussen 11.00uur en 15.00 uur naar het museum voor een informatief praatje. Help Wassenaars erfgoed levend te houden!

Back To Top
Zoeken