Wie wij zijn?

De Stichting Brandweermuseum Wassenaar

Het museum wordt beheerd door de Stichting Brandweermuseum Wassenaar.

De verzameling is eigendom van de gemeente Wassenaar, die het beheer heeft toevertrouwd aan de Stichting.

Het bestuur van de Stichting Brandweermuseum Wassenaar bestaat uit:

Rob Gussekloo, voorzitter, Camille Michel (commandant brandweer Wassenaar en Leidschendam – Voorburg), secretaris en Kees van der Kroft, penningmeester.

Het werk in het museum gebeurt door een groep enthousiaste vrijwilligers.

De Vrienden

Apart van de Stichting die het museum beheert is er een Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar. Die stichting werft fondsen voor bijzondere projecten, zoals de tentoonstelling 'brandweer in stripverhalen' (januari tot eind maart 2012).

Het bestuur bestaat uit: Burgemeester Jan Hoekema, voorzitter, Rob Gussekloo, secretaris en Herman de Bruijn, penningmeester.