Stichting vrienden van Brandweermuseum Wassenaar

De doelstelling van de Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar is het bevorderen van de kennis der historie van het brandweerwezen. De op 13 maart 1995 opgerichte stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Het bestuderen van en publiceren over alle zaken de brandweer in het algemeen en de brandweer van Wassenaar in het bijzonder betreffende, alsmede bestudering van en publicatie over alle zaken betreffende het bestrijden van brand vanaf de vroegste tijden;

b. Het vergroten en in stand houden van de collectie van het Brandweermuseum Wassenaar;

c. Het herstel en onderhoud van alle historische gereedschappen, werktuigen en/of machinerieën, behorende tot de collectie van het Brandweermuseum Wassenaar, opdat de werking en het gebruik hiervan bij bijzondere gelegenheden aan geïnteresseerden kan worden getoond;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals bij voorbeeld fondsvorming.

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie personen en is de voorzitter de burgemeester van Wassenaar. Sinds 4 juli 2007 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 

Voorzitter: drs. J. Th. Hoekema ;
Secretaris: D.R. Gussekloo;
Penningmeester: H.J. de Bruijn.

De bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41159066, met het RSIN nummer 803899075.

De Stichting staat als culturele ANBI instelling geregistreerd onder fiscaal nummer 8038.99.075.

Men kan Vriend van de Stichting worden door betaling van een jaarlijkse donatie van ten minste € 10 per persoon. Met een eenmalige bijdrage van € 200 wordt men "Vriend voor het leven".

De bankrekening van de Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar is NL26 RABO 0166 4346 12.

Het bezoek- en correspondentieadres van de Stichting is Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar

en is via de email is hij te bereiken op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Jaarrekening

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2010
Jaarrekening 2009
Jaarrekening 2008
Jaarrekening 2007

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2014
Nieuwsbrief oktober 2013